При виконанні кожного технологічного процесу слід користуватися технологічними картами-схемами, які визначають технологію, організацію й економіку складних ремонтно-реставраційних процесів і містять обов’язкові правила виконання того або іншого виду робіт і є невід’ємною складовою частиною проекту виконання робіт.

У технологічних схемах повинні бути вказані: методи виконання робіт: розбивка об’єкта реставрації по висоті на яруси, в плані – на захватки; розміщення машин, механізмів і шлях руху транспорту; послідовність і тривалість процесів; особливості виконання реставраційних робіт у зимових умовах та правила техніки безпеки.

Технологічна послідовність виконання робіт залежить від конструктивних особливостей пам’ятки та прийнятих методів їх проведення і повинна встановлюватись ПВР.

Розробка ПОР і ПВР згідно ДБН покладається на підрядну організацію і узгоджується з замовником, технологічні схеми – на проектні, науково-дослідні установи та науково-технологічні підрозділи реставраційної галузі.

Фахівцями АТ «Київпроект» був складений і відкоригований в 1999 році проект організації будівництва (ПОБ) Успенського собору. Проект організації будівництва складався з трьох розділів:

  1. Пояснювальна записка.
  2. A) Загальні дані. Характеристика умов будівництва.

Б) Підготовчий період. Будгенплани.

  1. B) Потреба будівництва у відкритих складських площадках. Перевалочна база.

Г) Обґрунтування методів виконання робіт.

Д) Виконання робіт в зимовий період.

Е) Вказівки про методи виконання інструментального контролю.

Ж) Перелік спеціальних допоміжних споруд, пристосувань, пристроїв приладів, складських тимчасових споруд та мереж.

3)         Заходи з охорони праці.

І) Умови зберігання навколишнього природного середовища.

К) Обґрунтування прийнятої тривалості будівництва.

  1. Додаток. Графік потреби в основних будівельних машинах та транспортних засобах.

III.      Графічна частина.

  1. A) Загальні дані.

Б) Будгенплан підготовчого періоду.

  1. B) Будгенплан на основний період будівництва (на 2-х аркушах).

Г) Схема розташування монтажних площадок під бурильний станок на період влаштування буро-ін’єкційних фундаментних паль.

Д) Інженерні мережі. Будгенплан (на 2-х аркушах).

Е) Інженерні мережі. Технологічні схеми виконання робіт (на 4-х аркушах).