ГЕОРАДАРНЕ ОБСТЕЖЕННЯ

ГЕОФІЗИЧНІ РОБОТИ, ГЕОРАДАРНЕ ОБСТЕЖЕННЯ

"ДИВИМОСЬ " КРІЗЬ СТОЛІТТЯ ВНУТРІНЬ СТІН, ТОННЕЛІВ І ГРУНТІВ

ДЕКІЛЬКА РОБІТ З НАШОГО ПОРТФОЛІО

Методика проведення робіт

Профілювання майданчика

георадар услуги

Георадарні дослідження

3d георадар

Обробка отриманих даних

георадар

Результати профілювання

3d георадар

процес роботи

У ході проведення робіт використовується геофізичний комплекс (георадар) «Лоза-1В» з антенними комплексами 100см (180МГц) з передавачем імпульсною потужністю 1 МВт (5 кV);

Методика проведення робіт:
  • Профілювання окремими профілями на обстежуваному майданчику – для вивчення геологічної структури ґрунту по вертикалі, георадар із приймально-передаючими антенами переміщається вздовж профілю. Просторовий крок вимірів за профілем вибирається залежно від необхідної подробиці дослідження об’єкта, від 10 до 20см.
  • У процесі вимірювання антени георадару пересувають поверхнею землі з фіксацією в кожній точці зйомки – це забезпечує високу якість профілювання. Результати вимірювань виводяться на екран приладу у вигляді радарограми, яка фіксує час приходу сигналу, відбитого від меж розділу середовищ, для кожної точки вимірювання. Час приходу відбитого сигналу залежить від глибини залягання поверхні, що відбиває, і швидкості поширення хвилі в грунті.
Обробка та інтерпретація отриманих даних:
  • Результати профілювання за допомогою георадару “Лоза-1В” подаються у вигляді хвильових форм окремих вимірювань з динамічним діапазоном до 120 дБ. Такий потенціал отримано за рахунок застосування надпотужних передавачів пікової імпульсної потужності 1 МВт. Такий діапазон означає, що випромінюваний сигнал може загаснути в 1 000 000 разів, і його можна прийняти на рівні природних шумів та шумів апаратури. Випромінюючи такий сигнал, отримуємо відбитий сигнал із таким співвідношенням сигнал-шум, що виділення його не вимагає застосування складних математичних методів та програмних засобів. Основний центр обробки переноситься в область виділення шарів та меж шарів та приведення радарограми до справжнього масштабу глибин з урахуванням швидкості сигналу в кожному з геологічних шарів. Межі геологічних шарів виділяються за допомогою процедури виділення максимумів і мінімумів сигналу та подання розрізу у режимі похідної функції амплітуди сигналу. Георадарний розріз, побудований за результатами зондування і приведений до масштабу глибин, відповідає геологічному розрізу. Підтвердженням наявності можливих порушень структури, розривів і розломів є суто радіофізичні ознаки-особливості сигналів у цих зонах: наявність численних зрушень по фазі сигналу та наявність кратних відображень сигналу.

Георадарный комплекс Лоза.

Рис.1. Георадарний комплекс Лоза
Нова технологія дозволяє виявляти фундаменти будівель, підземні споруди, корисні копалини, воду на глибинах від 10 см до 100 м, а також є модель, що виявляє в бетонних конструкціях арматуру та порожнечі, вологі та аварійні ділянки. можливості “дивитися” крізь і усередину стін, тунелів, ґрунтів.

Хід роботи
Польові роботи проведено 23 вересня 2018 року. У ході проведення робіт було виконано профільування на 2 майданчиках та дорозі, для отримання майданної зйомки (3D) всього було виконано 51 профіль, що склало 904 (погонних метрів) геофізичних профілів. Профілі пройдені паралельно один до одного на відстані від 1м до 1.5 метра (див. схему профілів).

 

Фото 1.1. Фото досліджуваного майданчика 1.

Геофизические исследования

Фото 1.2. Фото досліджуваного майданчика 2.
3. Аналіз отриманих результатів
Обробка та інтерпретація георадарних даних проводилася у спеціалізованій комп’ютерній програмі. Обробка проводилася таким чином, щоб основний упор в обробці результатів профілювання був зроблений на виявлення великих підземних об’єктів, які можна інтерпретувати як порожнину (об’єкт з правильними обрисами геометричними всередині масиву порід), наприклад вертикальні стіни кімнати і склепінчаста стеля. Приведення радарограми до справжнього масштабу глибин з урахуванням швидкості поширення електромагнітного сигналу в кожній із виділених пустотних аномалій, а також геологічних (інженерних) шарів. Межі геологічних шарів виділяються з допомогою представлення розрізу як амплітуди сигналу. Підтвердженням наявності можливих порожнеч, структур, розривів, слабких сигналів від просадок та інших деформацій у шарі вищележачих або порід, що вміщають, є суто радіофізичні ознаки – наявність гіпербол, та наявність кратних відображень сигналу в місцях, де присутній пустотний об’єкт, наприклад підземний хід або галерея.

Результаты профилирования

Рис.3. Приклад георадарного розрізу. На розрізі видно потужний приповерхневий шар у якому видно зміни шаруватої структури ґрунтів, видно кілька крил гіпербол на 2м, 6м та 20м, а також правильна гіпербола на 15м, глибина об’єкта 2,3м. Також показана хвильова форма для даної точки розрізу, хвильова форма показує поведінку хвилі, яка проходить через товщу шарів та об’єкт. За хвильовою формою можна судити про властивості ґрунтів та об’єктів.

– в результаті інтерпретації геофізичних профілів були виявлені аномалії, які можуть відповідати підземним спорудам типу тунелів або галерей, більш детально описати об’єкт з радарограми неможливо, але можна судити про наявність об’єкта та його параметри (обсяг, глибина тощо).
Георадарні розрізи у звіті є геоелектричний розріз, основний критерій для пошуку – порушення суцільності геофізичних горизонтів, радіообрази у вигляді гіпербол або скупчення гіпербол, які можуть бути утворені складнішими підземними об’єктами. На розрізах показані локальні аномалії, які георадар фіксує у вигляді «гіпербол», шарах материкових осадових горизонтів, а також локальні «об’єкти», ймовірно, що це результат природного обвалення окремих елементів підземних конструкцій або локальні об’єкти типу підвалів або комунікацій.

Опис георадарних розрізів
Ділянка 1
На досліджених площах у районі передбачуваних поховань, якихось підземних аномалій, або прихованих поховань не виявлено. Обробка відзнятого матеріалу в програмах Крот також не виявила ніяких поховань або прихованих підземних аномалій. І, зважаючи на це, можемо вважати, що справжнє поховання знаходиться в іншому місці.

 

Рисунок 3.1.1. Георадарные разрезы. Явно выраженные аномалии отсутствуют.

Малюнок 3.1.2  Горизонтального зрізу за площею (вид зверху), зріз показує поглиблення, можливі об’єкти на глибинах від 1.3 м.
Ділянка 2
На досліджених площах у районі кінотеатру, де знаходився зруйнований костел, на початку 7 – 11 профілю виявлено яскраво виражену підземну аномалію прямокутної форми, розміром 9 на 6 метрів з глибиною залягання від поверхні 2.3 метра. Для визначення справжніх розмірів та призначення даної аномалії рекомендуємо провести в цьому місці розкопки.

Малюнок 3.2.1. Георадарні розрізи 7,8,9,10,11профілі. Приклад виявлених аномалій на профілях по майданчику 2. На профілях 7-10 спочатку з 0 по 9 метр виявлено протяжну підземну аномалію, найімовірніше це радіообраз від підземної споруди.

Рисунок 3.2.2 Горизонтальний зріз по площі (вигляд зверху), зріз показує об’єкти на глибині 2,4м. (дана аномалія має довжину близько 9 м. і ширину близько 6 м.)

Рисунок 3.2.3 Горизонтальний зріз по площі (вид зверху), зріз показує об’єкти на глибині 3 м.

(дана аномалія має довжину близько 9 м. і ширину близько 6 м.)

Рисунок 3.2.4 Горизонтальний зріз по площі (вид зверху), зріз показує об’єкти на глибині 3.5 м.

(дана аномалія має довжину близько 9 м. і ширину близько 6 м.)

Рисунок 3.2.5 Горизонтальний зріз за площею (вид зверху), зріз показує об’єкти на глибині 4.5 м.

(дана аномалія має довжину близько 9 м. і ширину близько 6 м.)

Рисунок 3.2.6 Горизонтальний зріз по площі (вид зверху), зріз показує об’єкти на глибині 5.5 м.

(дана аномалія має довжину близько 9 м. і ширину близько 6 м.)
Ділянка 3. Дорога.

Малюнок 3.3.1. Георадарні прорізи. Приклад виявлених аномалій на профілях дорогою.
На профілях виявлені аномалії, 1, 2 і 5 – найімовірніше це радіообраз від підземної споруди,
3 – імовірно це радіообраз від підземної споруди який був обрушений і засипаний,
4- імовірно це радіообраз від засипаної ями.
Висновки:
За результатами проведених досліджень встановлено таке:
Майданчик 1. Передбачуване місце поховання.
Якісь підземні аномалії, або поховання на цій ділянці відсутні.
Майданчик 2. Майдан перед кінотеатром (місце зруйнованого костелу).
На цій ділянці в результаті обробки виявлено локальний об’єкт розміром 9 метрів на 6 метрів, що знаходиться в районі 7-11 профілю на початку майданчика. Глибина залягання 2.3 метри від поверхні ґрунту.
Дорога. Було зроблено три лінійні проходи, паралельно головній вулиці, з віддаленням від вулиці вбік, до синагоги. Провівши лінійне сканування та зробивши обробку, ми бачимо на першому проході наявність двох аномалій на 54 та 60 метрах профілю з глибиною залягання 2.2 метри від поверхні.
На другому відрізку присутні дві аномалії, що знаходяться поруч, з глибиною від 1.75 метра до 2.10 метра від поверхні.
На третій ділянці біля синагоги на 9 та 42 метрах є дві аномалії з глибиною залягання 2.2 метра від поверхні.
Для визначення та деталізації присутніх аномалій рекомендовано провести майданну зйомку даної території.На двох досліджуваних майданчиках, де проводилася георадарна 3D зйомка, було виявлено сигнали від підземних об’єктів, наявність історичних довідок підтверджує наявність у цій частині старого міста розгалуженої мережі підземних тунелів. Основна мета застосування георадару – неруйнівне вивчення великих підземних об’єктів рукотворного походження. Сигнали від таких об’єктів були виявлені на більшості георадарних профілів, а пізніше на підставі цих даних було побудовано три де-моделі.
Кожна з виявлених структурних аномалій зазначена на розрізі, їй дано параметричну та геологічну характеристику, засновану на радіообразі даної структурної неоднорідності в георадарному полі.
На особливу увагу заслуговують ¦широкі зони аномалій виявлені на майданчику №2 через їхнє явне рукотворне походження і історичний і культурний інтерес як добре збережений підземний об’єкт. Розташування аномалій див. на схемах та малюнках.
Для інших структурних неоднорідностей, виявлених у ході цього обстеження, рекомендується моніторинг.

Професійні геофізичні роботи в Україні!
Отримати консультації ви можете за контактними телефонами на нашому сайті.

контакти

ТОВ «Голд Арт Лайн»
Україна, Київ 02132, а / с 61
вул. Центральна (Садова), 66
‎+38 (044) 240-76-55
office@goldartline.ua

WhatsApp Viber Telegram

Євген Заблоцький,
керівник проектів:
office@goldartline.ua
+38 (050) 462-76-55

Олена Сороченко,
керівник проектів:
office@goldartline.ua
+38 (067) 135-55-59 (Viber, IMO)