Проект відтворення Успенського собору розроблений згідно розпорядження Президента України № 20/96-рп від 27 січня 1996 р.

Основою для розробки проекту являються:

–           Архітектурно-планувальне завдання № 870 від 12.06.96 року.

–           Реставраційне завдання від 17.01.98 року.

–           Концепція відтворення Успенського собору, затверджена 9.07.98 року.

–           Науково-дослідні роботи.

–           Ескізний проект відтворення собору, погоджений Містобудівною радою при головному архітекторі м. Києва (протокол № 191с від 2.09.98 року), Науково- методичною радою з питань охорони та реставрації пам’яток містобудування і архітектури Держбуду України (рішення № 50/7 від 30.09.98 року).

Проектом ремонтно-реставраційних робіт передбачено відтворення Успенського собору в формах XVIII ст.

Відбудову собору вести з використанням традиційних матеріалів, які забезпечують конструктивну надійність та довготривалу експлуатацію будівлі.

Науково-проектною документацією також передбачено:

–           забезпечення збереження поховань та заходи щодо впорядкування некрополю Успенського собору;

–           відновлення собору не повинно призвести до руйнації та пошкоджень інших пам’яток. Заходи з відновлення Успенського собору мають бути скореговані з відповідним зміцненням конструкцій, будівель, що розташовані неподалік, а також підземних споруд та реконструкцією інженерних комунікацій, комплексом заходів щодо збереження собору та його історичного середовища;

–           при розробці інтер’єру собору необхідно максимально використати історичні джерела, які дають можливість відтворити живопис,  іконостас та інші архітектурні елементи храму.

Розробленою Науково-реставраційною проектною документацією передбачено наступні показники: Будівельний об’єм 38000,00 м3

Площа забудови 2025 м2

Загальна площа 1879 м2

Корисна площа 1789 м2

Загальні вимоги і прийняті рішення: Відносна відмітка +/- 0.000 відповідає геодезичній відмітці 187.860.

При виконанні будівельних робіт в зимовий час, слід керуватись відповідними главами СНИП П-22-81, а також хіміко-технологічними рекомендаціями по виконанню мурувальних робіт при мінусових температурах (1-08-01).

Всі столярні і металеві вироби повинні бути замаркіровані підприємством-виробником до передачі замовнику.

Для зручності читання креслень нумерація осей і маркірування віконних і дверних прорізів прийняті загальні для всіх етапів проектування.

Для вогнебіозахисту дерев’яних конструкція, як варіант, прийняти склад:

сульфат амонія (ГОСТ 9097-82Е) – 10% діамоній фосфат (ГОСТ 8515-75) – 10% фтористий натрій (ГОСТ 2871-75) – 3% вода 77%

До виконання вогнебіозахисних робіт допускаються виконавці при наявності ліцензії по даним роботам.

На архітектурних кресленнях конструкції умовно не показані, розробку і маркіровку конструктивних елементів див. креслення КС; КД; КЖ.

Влаштування вимощення і відводу води з ділянки розроблені в проекті благоустрою.

Стік води з даху будівлі передбачений внутрістінний. Діаметр чавунних труб 250 мм.

Опалення приміщень собору повітряне. Подача повітря здійснюється по існуючим підпідлоговим каналам. Технічні приміщення знаходяться в підвалі Трапезної церкви.