За багато років існування інститут «Укрпроектреставрація» накопичив великий досвід відтворення пам’яток архітектури, який був використаний при розробці проекту реставрації Успенського собору. Враховуючи наявність ескізного проекту і частини робочої документації, а також великий обсяг проведених дослідних робіт, інститут був здатний в стислий термін провести необхідну доробку проектної документації та забезпечити відтвореня Успенського собору силами корпорації  «Укрреставрація».

У зв’язку з тим, що розроблена у 1986-1991 рр. проектно-кошторисна документація по відтворенню собору застаріла, комплексною програмою передбачалося виконати у 1996-1997 рр. на I етапі розробку наукової концепції відтворення Успенського собору і на II етапі – додаткові архітектурно-археологічні та інженерно-технічні дослідження та їх узагальнення; на III етапі розробку ескізного проекту відбудови.

Генеральному проектувальнику АТ «Київпроект» було доручено, для розробки проекта реставрації заключити договір з інститутом «Укрпроектреставрація» за участю:

–           науково-дослідного інституту будівельних конструкцій (НДІБК);

–           Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА);

–           інститутів археології і геології національної академії наук (НАН) України.

Програмою робіт було передбачено проведення наукових досліджень по вивченню інженерно-геологічної і гідрогеологічної ситуації не тільки під «п’ятном» Успенського собору, але й прилеглої території Верхньої Лаври з розташованими на ній будівлями та визначення впливу реставрації собору на прилеглу забудову та на загальну стійкість платформи Верхньої Лаври.

Роботи виконувались згідно Розпорядження Президента України № 20/96 рп від 27 січня 1996 року «Про першочергові заходи щодо відбудови комплексу Михайлівського Золотоверхого монастиря та Успенського собору Києво-Печерської Лаври у місті Києві», та Розпорядження Київської міської держадміністрації від 12.06.96 року № 870, затверджена послідовність виконання першочергових робіт по відтворенню Успенського собору. Замовником по будівництву визначено дирекцію Києво-Печерського заповідника, генпро- ектувальником – АТ «Київпроект», генпідрядником – «Київміськбуд».

Замовник – Заповідник разом з залученими фахівцями розробив комплексну програму робіт по відтворенню собору, яка була затверджена Головою Київської міськдержадміністрації 27.11.96 року за погодженням з Держбудом, Мінкультури та Комісією з питань відтворення визначних пам’яток історії та культури при Президентові України.

У лютому-березні 1998 р. Мінкультури та Держбуд за участю НАН України вивчили питання шодо оголошення конкурсу на оптимальний проект відбудови Успенського собору і дійшли висновку, що його можна проводити після виконання комплексу інженерно-геологічних та археологічних досліджень, які ляжуть в основу умов та завдань проведення конкурсу.

Після завершення вказаних робіт в 1998 році Держбуд, Мінкультури та Київська міськдержадміністрація визначились з необхідністю проведення конкурсу.

Відповідальність і складність цієї проблеми побільшилась й тим, шо ансамбль Києво-Печерської Лаври в 1990 році ЮНЕСКО включила до Списку всесвітньої культурної спадщини і відтоді ансамбль Лаври перебуває під наглядом міжнародного співтовариства, а тому будь-які роботи, що тут проводяться, мають відповідати міжнародно визнаним науковим критеріям.